sfera.sk

 • Riešenia >
 • Referencie
 • Partneri
 • O nás >
 • Aktuality
 • Kariéra
 • Kontakt

 • Energetika Doprava O nás

  10. 12. 2021

  SFÉRA predstavila na ENLIT EUROPE skúsenosti v sektore železničnej dopravy

  Miláno sa stalo v dňoch 30.11.- 02.12.2021 domovom najväčšieho podujatia v sektore energetiky ENLIT  EUROPE. Hlavnou témou bola transformácia energetiky. Program bol zameraný na hľadanie spôsobu ako zmeniť globálny energetický systém založený na fosílnych palivách na viac udržateľný. Konferencie sa zúčastnilo 10 000 návštevníkov, 500 vystavovateľov a 350 prednášajúcich.

  Popri štandardných témach o decentralizácii, digitalizácii a dekarbonizácii sa tento rok agenda významne obohatila o prednášky a diskusie z oblasti tzv. „Sector Coupling“. Sector Coupling predstavuje vzájomnú integráciu elektroenergetiky, plynárenstva, vodárenstva, výroby vodíka a tepla.

  Veľkou témou bola aj demokratizácia. Diskutovalo sa o tom, ako zapojenie spotrebiteľov pomáha energetickým spoločnostiam riešiť výzvy na trhu s energiami. Prostredie je čoraz digitálnejšie a integrácia väčšieho množstva distribuovaných energetických zdrojov predstavuje obrovskú výzvu pre prevádzku energetických sústav.

  Z mnohých prednášok a diskusií vyplynula dôležitosť dostupnosti a zdieľania energetických dát ako nevyhnutného predpokladu na uskutočnenie transformácie.

  SFÉRA sa prvýkrát zaradila medzi aktívnych účastníkov a vystavovateľov tejto medzinárodnej konferencie. Prezentovali sme naše unikátne riešenia z oblasti energetiky, primárne v sektore dopravy s dôrazom na znižovanie spotreby a zvyšovanie energetickej efektívnosti.

  Riaditeľ úseku obchodu, Ing. Peter Chochol, PhD., odprezentoval naše skúsenosti v oblasti energetického manažmentu železničnej dopravy. Naše riešenie pre zákazníka na Slovensku, ktoré denne pomáha zlepšovať ekonomiku prepráv a riadenie prevádzky vozňov sa stretlo s veľmi pozitívnym ohlasom. SFÉRE podujatie prinieslo nové skúsenosti, nápady, výzvy a možnosti spolupráce.

  Peter Chochol poskytol aj krátky rozhovor o konferencii Enlit Europe pre eFOCUS. Dozviete sa v ňom napríklad, aké trendy môžeme očakávať v energetickom sektore a ako ho ovplyvnila pandémia.

  Účasť na podujatí bola čiastočne podporená zo zdrojov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov – II. etapa (ITMS kód: 313021W404), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

  Mohlo by vás zaujímať

  OKTE a XMtrade®/ISOT sme prepojili s európskym vnútrodenným trhom s elektrinou

  Slovenská obchodná zóna sa 29. 11. 2022 úspešne prepojila s jednotným vnútrodenným trhom s elektrinou v rámci projektu SIDC (Single Intraday Coupling, v minulosti XBID). Objednávky na nákup a preda...

  SFÉRA podporila jubilejný 10. ročník podujatia Na krídlach anjelov

  Charitatívne podujatie Na krídlach anjelov oslávilo svoje okrúhliny. Občianske združenie Milana Štefánika s podporou mesta Žiar nad Hronom pripravilo už 10.ročník obľúbeného benefičného koncertu pr...

  Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj

  SFÉRA, a.s., je od roku 2010 držiteľom osvedčenia o spôsobilosti pre výkon výskumu a vývoja, vydaného Ministerstvom školstva SR. Platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj je podmien...

  ;

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať

  Odoslaním formulára dávate súhlas so spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Všeobecný kontakt
  obchod@sfera.sk
  +421 2 502 131 42
  Priamy kontakt
  Róbert Franček
  manažér obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Všeobecný kontakt
  obchod@sfera.sk
  +421 2 502 131 42
  Priamy kontakt
  Lucia Liptáková
  manažérka pre portfólio produktov
  Lucia.Liptakova@sfera.sk
  +421 907 735 144
  Všeobecný kontakt
  obchod@sfera.sk
  +421 2 502 131 42
  Priamy kontakt
  Tomáš Krošlák
  manažér obchodu
  Tomas.Kroslak@sfera.sk
  +421 905 997 407
  Všeobecný kontakt
  obchod@sfera.sk
  +421 2 502 131 42
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Všeobecný kontakt
  obchod@sfera.sk
  +421 2 502 131 42
  Priamy kontakt
  Marek Molnár
  manažér pre obchod
  Marek.Molnar@sfera.sk
  +421 905 362 343
  Všeobecný kontakt
  obchod@sfera.sk
  +421 2 502 131 42
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Všeobecný kontakt
  obchod@sfera.sk
  +421 2 502 131 42
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.